Loading

Arş.Gör.Dr.

Naciye Güliz UĞUR

Sakarya Business School

Management Information Systems

Contact

ngugur@sakarya.edu.tr

1.1-SSCI, SCI-EXP, AHCI KAPSAMINDAKİ DERGİLERDE YAYIMLANAN TAM MAKALE :
1 Ugur, NG; Koc, T; - Leading and Teaching with Technology: School Principals' Perspective - INTERNATIONAL JOURNAL OF EDUCATIONAL LEADERSHIP AND MANAGEMENT - Vol. - pp.42-71 - ISSN : 2014-9018 - DOI : 10.17583/ijelm.2019.3758 - - - Article - - 2019 - WOS:000456302300002
2 Ugur, NG; Turan, AH; - E-learning adoption of academicians: a proposal for an extended model - BEHAVIOUR & INFORMATION TECHNOLOGY - Vol. - pp.393-405 - ISSN : 0144-929X - DOI : 10.1080/0144929X.2018.1437219 - - - Article - - 2018 - WOS:000428240400006
1.3-SSCI, SCI-EXP, AHCI, ESCI DIŞINDAKİ ALAN ENDEKSLERİNDEKİ DERGİLERDE YAYIMLANAN TAM MAKALE :
1 NACİYE GÜLİZ UĞUR; TUĞBA KOÇ - An Analysis of Mobile Learning Acceptance by College Students - JOURNAL OF EDUCATIONAL AND INSTRUCTIONAL STUDIES IN THE WORLD - Vol.6(2) - pp.39-49 - ISSN : 2146-7463 - DOI : - - - - - 2016 -
2 BÜŞRA ALMA; ERMAN COŞKUN; NACİYE GÜLİZ UĞUR - COMPARISON OF TRADITIONAL PROJECT MANAGEMENT TECHNIQUES AND CRITICAL CHAIN PROJECT MANAGEMENT FOR MANAGEMENT OF INFORMATION TECHNOLOGY AND INFORMATION SYSTEM PROJECTS - Yönetim Bilişim Sistemleri Dergisi - Vol.1(3) - pp.202-212 - ISSN : 2148-3752 - DOI : - - - - - 2016 -
3 NACİYE GÜLİZ UĞUR; ALGIN OKURSOY; AYKUT HAMİT TURAN - Management Information Systems Education in Turkey and Competency Cluster Assessment - The Journal of Business Science - Vol.4(1) - pp.111-122 - ISSN : 2148-0737 - DOI : 10.22139/ibd.88757 - - - - - 2016 -
4 NACİYE GÜLİZ UĞUR; AYKUT HAMİT TURAN - MOBILE APPLICATION ACCEPTANCE MODEL: A SCALE DEVELOPMENT STUDY - Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi - Vol.34(4) - pp.97-125 - ISSN : 1309-6338 - DOI : - - - - - 2016 -
5 NACİYE GÜLİZ UĞUR; TUĞBA KOÇ - Mobile Phones As Distracting Tools In The Classroom: College Students Perspective - Alphanumeric Journal - Vol.3(2) - pp.57-64 - ISSN : 2148-2225 - DOI : 10.17093/aj.2015.3.2.5000145549 - - - - - 2015 -
6 NACİYE GÜLİZ UĞUR; AYKUT HAMİT TURAN - Üniversite Öğrencilerinin Mobil Uygulamaları Kabulü ve Kullanımı: Sakarya Üniversitesi Örneği - İnternet Uygulamaları ve Yönetimi Dergisi - Vol.6(2) - pp.63-79 - ISSN : - DOI : - - - - - 2015 -
2.3-ULUSLARARASI KONGRE VE SEMPOZYUMLARDA SÖZLÜ OLARAK SUNULAN VE ÖZET METİN OLARAK YAYIMLANAN TEBLİĞ :
1 Naciye Güliz UĞUR; Tuğba KOÇ; Mustafa KOÇ - Üniversite Öğrencilerinin Mobil Öğrenmeyi Kabulü - - Vol. - pp. - ISSN : - DOI : - - - - - 2016 -
2 TUĞBA KOÇ; NACİYE GÜLİZ UĞUR - Sakarya Üniversitesi Öğrencilerinin Sosyal Ağ Oyunları Oynama Amaçları ve Tercih Sebepleri - - Vol. - pp. - ISSN : - DOI : - - - - - 2016 -
3 Naciye Güliz UĞUR, Tuğba KOÇ, Hüseyin Serdar GEÇER - Abuse of Mobile Phones and Phubbing in the Classroom: College Students’ Perceptions - - Vol. - pp. - ISSN : - DOI : - - - - - 2015 -
4 Naciye Güliz UĞUR, Hüseyin Serdar GEÇER; - Technology Readiness of Internet Users: An Empirical Research - - Vol. - pp. - ISSN : - DOI : - - - - - 2015 -
2.2-ULUSLARARASI KONGRE VE SEMPOZYUMLARDA SÖZLÜ OLARAK SUNULAN VE TAM METİN OLARAK YAYIMLANAN TEBLİĞ :
1 NACİYE GÜLİZ UĞUR; MERVE TÜRKMEN BARUTÇU - Internet Access And Digital Skepticism: A Preliminary Analysis - - Vol. - pp. - ISSN : - DOI : - - - - - 2016 -
2 NACİYE GÜLİZ UĞUR; MERVE TÜRKMEN BARUTÇU - Biometric Solutions For IS Security - - Vol. - pp. - ISSN : - DOI : - - - - - 2016 -
3 MERVE TÜRKMEN BARUTÇU; NACİYE GÜLİZ UĞUR - Social Media Use Of Large Corporations Turkey Fortune 500 Analysis - - Vol. - pp. - ISSN : - DOI : - - - - - 2016 -
4 MERVE TÜRKMEN BARUTÇU; NACİYE GÜLİZ UĞUR - Mobile Banking Acceptance: A Model Suggestion - - Vol. - pp. - ISSN : - DOI : - - - - - 2016 -
5 NACİYE GÜLİZ UĞUR; AYKUT HAMİT TURAN - NEW ICTS ADOPTION DIFFERENCES IN BRICS COUNTRIES A CLUSTER ANALYSIS - - Vol. - pp. - ISSN : - DOI : - - - - - 2016 -
6 NACİYE GÜLİZ UĞUR; TUĞBA KOÇ - A STRATEGIC ANALYSIS OF SMAC TECHNOLOGY - - Vol. - pp. - ISSN : - DOI : - - - - - 2016 -
7 NACİYE GÜLİZ UĞUR; TUĞBA KOÇ - ACCEPTANCE OF MANAGEMENT INFORMATION SYSTEMS IN ENTERPRISES - - Vol. - pp. - ISSN : - DOI : - - - - - 2016 -
8 NACİYE GÜLİZ UĞUR; TUĞBA KOÇ - DIFFUSION OF M LEARNING AN ACCEPTANCE MODELPROPOSAL - - Vol. - pp. - ISSN : - DOI : - - - - - 2016 -
9 NACİYE GÜLİZ UĞUR; MERVE TÜRKMEN BARUTÇU - CUSTOMER DATA SHARING A PRELIMINARY ANALYSIS ONUSERS PERSPECTIVE - - Vol. - pp. - ISSN : - DOI : - - - - - 2016 -
10 NACİYE GÜLİZ UĞUR; MERVE TÜRKMEN BARUTÇU - TOWARD A NEW HORIZON IN DIGITAL MARKETING SOCIAL MEDIA MARKETING - - Vol. - pp. - ISSN : - DOI : - - - - - 2016 -
11 NACİYE GÜLİZ UĞUR; AYKUT HAMİT TURAN - HARNESSING THE POWER OF SOCIAL MEDIA IN ACADEMIC ENVIRONMENTS - - Vol. - pp. - ISSN : - DOI : - - - - - 2016 -
12 NACİYE GÜLİZ UĞUR; TUĞBA KOÇ; - Time For Digital Detox: Misuse Of Mobile Technology And Phubbing - - Vol. - pp. - ISSN : - DOI : - - - - - 2015 -
13 NACİYE GÜLİZ UĞUR; AYKUT HAMİT TURAN; - Smartphone Acceptance and Usage Trends: The Preliminary Analysis - - Vol. - pp. - ISSN : - DOI : - - - - - 2015 -
14 NACİYE GÜLİZ UĞUR; EMRE UĞUR; - Knowledge Managamenet For SME Internationalization: A Developing Country Context - - Vol. - pp. - ISSN : - DOI : - - - - - 2015 -
15 NACİYE GÜLİZ UĞUR; EMRE UĞUR; TUĞBA KOÇ - Doğal Gaz Sektöründe Müşteri Memnuniyetini Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesine Yönelik Pilot Uygulama: AGDAŞ Örneği - - Vol. - pp. - ISSN : - DOI : - - - - - 2015 -
16 NACİYE GÜLİZ UĞUR; MERVE TÜRKMEN; - İnternet Bankacılığının Kabulünü Etkileyen Faktörleri Belirlemeye Yönelik Bir Araştırma: Sakarya Örneği - - Vol. - pp. - ISSN : - DOI : - - - - - 2015 -
17 NACİYE GÜLİZ UĞUR; MERVE TÜRKMEN; - Consumers' Acceptance of Mobile Applications: A Model Proposal - - Vol. - pp. - ISSN : - DOI : - - - - - 2014 -
2.6-ULUSAL KONGRE VE SEMPOZYUMLARDA SÖZLÜ OLARAK SUNULAN VE TAM METİN OLARAK YAYIMLANAN TEBLİĞ :
1 Tuğba Koç; Naciye Güliz Uğur - Mobil Sosyal Ağ Oyunlarının Kullanım Kabulünü Etkileyen Faktörler: Model Önerisi - - Vol. - pp. - ISSN : - DOI : - - - - - 2015 -
2 NACİYE GÜLİZ UĞUR; AYKUT HAMİT TURAN; - Türkiye’de Yönetim Bilişim Sistemleri Eğitimi ve Ders Programlarının İncelenmesi: Ampirik Bir Değerlendirme - - Vol. - pp. - ISSN : - DOI : - - - - - 2014 -
2.7-ULUSAL KONGRE VE SEMPOZYUMLARDA SÖZLÜ OLARAK SUNULAN VE ÖZET METİN OLARAK YAYIMLANAN TEBLİĞ :
1 NACİYE GÜLİZ UĞUR; ERMAN COŞKUN; DİLEK ÖZCEYLAN AUBRECHT; TUĞBA KOÇ; - Yeni Sayısal Uçurum ve Boyutlarına Yönelik Bir İnceleme-New Digital Divide and Dimensions of It - - Vol. - pp. - ISSN : - DOI : - - - - - 2014 -
3.6-ALANINDA ULUSAL YAYIMLANAN KİTAP BÖLÜMÜ :
1 Samet GÜNER, Hüseyin Serdar GEÇER, Naciye Güliz UĞUR, Büşra ALMA - Lojistiğe Giriş, Bölüm-7, Alternatif Taşımacılık Şekilleri - Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Yayınları - Vol. - pp. - ISSN : - DOI : - - - - - 2016 -
3.3-ALANINDA ULUSLARARASI YAYIMLANAN KİTAP BÖLÜMÜ :
1 NACİYE GÜLİZ UĞUR; TUĞBA KOÇ - Education Research Highlights in Mathematics Science and Technology: DIFFUSION OF M-LEARNING: SAKARYA UNIVERSITY CASE - ISRES Publishing - Vol. - pp.96-104 - ISSN : - DOI : - - - - - 2016 -
4.3-TÜBA VE TÜBİTAK DESTEKLİ PROJE :
1 AYKUT HAMİT TURAN; NACİYE GÜLİZ UĞUR; - - - Vol.5000 - pp. - ISSN : - DOI : Devam Ediyor - - - - 2014-60-01-012 - 2014 -
9.4-ALANINDA ULUSLARARASI YAYIMLANAN KİTAP EDİTÖRLÜĞÜ :
1 - 7. Uluslararası Balkanlarda Sosyal Bilimler Kongresi Bildiriler Kitabı - - Vol. - pp. - ISSN : - DOI : - - - - - 2015 -
10.4-ULUSLARARASI KONGRE, KURULTAY, SEMPOZYUM, KONFERANS VE FESTİVAL GİBİ ETKİNLİKLERİN BİLİM VE/VEYA SANAT KURULU TARAFINDAN VERİLEN ÖDÜL (ADINA BELGE DÜZENLENEN ÖĞRETİM ELEMANI BAŞVURABİLİR) :
1 - Best Paper Award - Global Information Technology Management Association - Vol. - pp. - ISSN : - DOI : - - - - - 2016 -